فهرست

اخبار شهرستان‌ها

با محوریت جشنواره کتابخوانی رضوی؛

کارکنان اداره راهداری و شبکه دامپزشکی بجستان در جشنوار کتابخوانی رضوی شرکت کردند

کارکنان اداره راهداری و شبکه دامپزشکی شهرستان بجستان در راستای ترویج فرهنگ رضوی در جشنوار کتابخوانی رضوی شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، کارکنان اداره راهداری و شبکه دامپزشکی شهرستان بجستان در راستای ترویج فرهنگ رضوی در جشنوار کتابخوانی رضوی شرکت کردند.

در راستای ترویج فرهنگ رضوی و برگزاری یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی، اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بجستان در قالب طرح «با قاصدان رضوی» از کارکنان اداره راهداری و شبکه دامپزشکی شهرستان دعوت کرد تا ضمن بازدید از کتابخانه در جشنواره کتابخوانی رضوی نیز شرکت کنند.

Description: H:\1خبر\0کار شده\1400\0مهر\بجستان\کارکنان راهداری رضوی\photo_2021-10-11_17-51-25.jpg

Description: H:\1خبر\0کار شده\1400\0مهر\بجستان\کارکنان راهداری رضوی\photo_2021-10-11_17-51-21.jpg

Description: H:\1خبر\0کار شده\1400\0مهر\بجستان\کارکنان راهداری رضوی\photo_2021-10-11_17-51-28.jpg

 
نسخه قابل چاپ