فهرست

اخبار شهرستان‌ها

توسط خیرین انجام شد؛

اهدای بالغ بر100 نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی کلات

بالغ بر 100 نسخه کتاب توسط خیرین شهرستان کلات به کتابخانه های عمومی شهرستان اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، بالغ بر 100 نسخه کتاب توسط خیرین شهرستان کلات به کتابخانه های عمومی شهرستان اهدا شد.

در راستای ترویج سنت حسنه وقف و اهدای کتاب با اجرای طرح «نذر کتاب» در طول ماه های محرم و صفر بالغ بر 100 نسخه کتاب توسط خیرین نیک اندیش شهرستان به ارزش تقریبی سی میلیون ريال به کتابخانه های عمومی شهرستان کلات اهدا شد.

Description: H:\1خبر\0کار شده\1400\0مهر\کلات\نذر کتاب\91cbed4f-a807-418e-98ea-979f70d689f4.jpg

 
نسخه قابل چاپ