فهرست

اخبار شهرستان‌ها

به همت محفل ادبی «عطا ملک جوینی»؛

نشست کتاب خوان با محوریت بزرگداشت مولانا و شمس تبریزی برگزار شد

به همت محفل ادبی «عطا ملک جوینی» نشست کتاب خوان با محوریت بزرگداشت مولانا و شمس تبریزی در کتابخانه عمومی عطاملک جوینی نقاب شهرستان جوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، به همت محفل ادبی «عطا ملک جوینی» نشست کتاب خوان با محوریت بزرگداشت مولانا و شمس تبریزی در کتابخانه عمومی عطاملک جوینی نقاب شهرستان جوین برگزار شد.

در این نشست کتابهای«سر نی» اثر عبدالحسین زرین کوب توسط سعید فیضی،  مسئول کتابخانه؛ «غزلیات شمس تبریز» اثر مولانا جلاالدین محمد بلخی توسط الهام نقابی، دبیر محفل ادبی «عطاملک جوینی»؛ «بحر در کوزه» اثر عبدالحسین زرین کوب توسط زهرا محمدی، کتابدار ؛ «گنجینه معنوی مولانا» اثر سید حسین نصر توسط علی آریا کیا و «کودک و کودکی در آثار مولوی» اثر ناصر کرمانی توسط راضیه کلاته آقامحمد از اعضای فعال کتابخانه عمومی عطا ملک جوینی نقاب شهرستان جوین معرفی شد.

Description: H:\1خبر\0کار شده\1400\0مهر\جوین\بزرگداشت مولانا\final\photo_2021-09-30_08-15-47.jpg
               
نسخه قابل چاپ