فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در راستای ترویج فرهنگ رضوی؛

همزمان با روز آتش نشانی جمعی از کارکنان آتشانی مه ولات در جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند

همزمان با روز آتش نشانی جمعی از کارکنان آتشانی شهرستان مه ولات در راستای ترویج فرهنگ رضوی در یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند.

به  گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، همزمان با روز آتش نشانی جمعی از کارکنان آتشانی شهرستان مه ولات در راستای ترویج فرهنگ رضوی در یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند.

همزمان با هفتم مهرماه، روز آتش نشانی جمعی از کارکنان آتش نشانی شهرستان مه ولات همراه با خانواده شان با حضور در کتابخانه شهید غفرانی در راستای ترویج فرهنگ در یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند.

Description: H:\1خبر\0کار شده\1400\0مهر\مه ولات\آتش نشانی\1.jpg

Description: H:\1خبر\0کار شده\1400\0مهر\مه ولات\آتش نشانی\2.jpg


 
نسخه قابل چاپ