فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در راستای ترویج فرهنگ رضوی؛

کارکنان اداره مخابرات چناران در جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند

کارکنان اداره مخابرات شهرستان چناران در راستای ترویج فرهنگ رضوی در یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند.

در راستای ترویج فرهنگ رضوی؛
کارکنان اداره مخابرات چناران در جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند
کارکنان اداره مخابرات شهرستان چناران در راستای ترویج فرهنگ رضوی در یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، کارکنان اداره مخابرات شهرستان چناران در راستای ترویج فرهنگ رضوی در یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند.

در راستای ترویج فرهنگ رضوی و به همت کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) شهرستان چناران، محمد افضلی، کتابدار کتابخانه با حضور در اداره مخابرات شهرستان به توضیح نحوه شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی پرداخت.
گفتنی است، درپایان کارکنان اداره مخابرات در یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند.

Description: H:\1خبر\0کار شده\1400\0مهر\چناران\مخابرات\final\IMG_1088.JPG
 
نسخه قابل چاپ