فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در راستای برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی؛

رابطان امور بانوان اداره کاشمر به عنوان مبلغان این جشنواره معرفی شدند

در راستای برگزاری یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی رابطان امور بانوان ادارات کاشمر به عنوان مبلغین این جشنواره معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، در راستای برگزاری یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی رابطان امور بانوان ادارات کاشمر به عنوان مبلغین این جشنواره معرفی شدند.

در این جلسه که با حضور جمعی از رابطان امور بانوان اداره های کاشمر برگزار شد، فاطمه غضنفری کتابدار کتابخانه عمومی شهید مدرس و رابط امور بانوان اداره کتابخانه های عمومی کاشمر با تشریح شیوه نامه برگزاری یازدهمین دوره جشنواره رضوی از بانوان شاغل در ادارات دعوت کرد به صورت خانوادگی در این جشنواره شرکت کنند.
در این جلسه مقرر شد فایل های مربوط به دستورالعمل جشنواره کتابخوانی رضوی در اختیار رابطان امور بانوان قرار گرفته و آنان نسبت به تبلیغ و ترویج بانوان کارمند در امر مشارکت در برگزاری این جشنواره اقدام کنند.

گفتنی است ، رابطان امور بانوان ادارات کاشمر نسبت به شرکت و تبلیغ و تشریح جشنواره کتابخوانی رضوی در ادارات خود قول مساعد دادند.

 
نسخه قابل چاپ