فهرست

اخبار شهرستان‌ها

توسط خیر انجام شد؛

بالغ بر 100 نسخه کتاب به کتابخانه بیهقی ششتمد اهدا شد

بالغ بر 100 نسخه کتاب توسط خیر به کتابخانه عمومی بیهقی شهرستان ششتمد اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، بالغ بر 100 نسخه کتاب توسط فرزانه بلالی، خیر به کتابخانه عمومی بیهقی شهرستان ششتمد اهدا شد.

در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی بالغ بر 100 نسخه کتاب به ارزش تقریبی هفت میلیون ريال در موضوعات مختلف دینی، تاریخی، ادبیات، کمک درسی و ... توسط فرزانه بلالی، خیر بومی به کتابخانه عمومی بیهقی شهرستان ششتمد اهدا شد.
 
نسخه قابل چاپ