فهرست

اخبار شهرستان‌ها

رئیس اداره بهزیستی شهرستان ششتمد:

آشنایی با دریای بیکران معرفت رضوی را در جشنواره رضوی با شما کتابخوان با معرفت می جوییم

رئیس اداره بهزیستی شهرستان ششتمد با صدور پیامی از مردم برای شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی دعوت به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، کاظم شبانی، رئیس اداره بهزیستی شهرستان ششتمد با صدور پیامی از مردم برای شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی دعوت به عمل آورد.

متن پیام به شرح ذیل است:
به نام خدا
 
هم سخنی با بهترین صاحبان اندیشه و شراکت در تجارب اعصار، معجزه کتاب است وکتابخوان واقعی پرسش گری است که برای یافتن پاسخ هایش لب هایی پرسنده وگوش هایی شنوا دارد. آنان که طعم هم نشینی با اندیشمندان و بزرگان فکر و اندیشه را چشیده اند هیچگاه معرفت را در صفحات بیشمار مجازی نمی جویند. آن ها فهمیده اند که  برای داشتن هر چیز خوبی انسان ناگزیز از پرداخت هزینه ای هم سنگ است و به همین دلیل ساده اندیشی بزرگترین گناه در مرام کتابخوانان است.
دانستن سیره وروش امامان معصوم و آشنایی با دریای بیکران معرفت رضوی را در جشنواره کتابخوانی رضوی با شما کتابخوان با معرفت می جوییم. لذا از عموم مردم شهرستان ششتمد دعوت می نمایم تا در یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی که توسط کتابخانه های سراسر کشور در حال برگزاری است، شرکت نمائید.

کاظم شبانی
رئیس اداره بهزیستی شهرستان ششتمد
نسخه قابل چاپ