فهرست

اخبار شهرستان‌ها

توسط خیر انجام شد؛

اهدای بالغ بر 70 نسخه کتاب به کتابخانه عمومی مسعود مختاری تربت حیدریه

بالغ بر 70 نسخه کتاب توسط خیر بومی به کتابخانه عمومی مسعود مختاری شهرستان تربت حیدریه اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، بالغ بر 70 نسخه کتاب توسط سید سپهر سجادی راد، خیر بومی به کتابخانه عمومی مسعود مختاری شهرستان تربت حیدریه اهدا شد.

در راستای ترویج فرهنگ حسنه اهدای کتاب و دسترسی آسان مردم به منابع کتابخانه ای، بالغ بر  70 نسخه کتاب کمک درسی به ارزش تقریبی هفتاد میلیون ریال توسط سید سپهر سجادی به کتابخانه عمومی مهندس مسعود مختاری شهرستان تربت حیدریه اهدا شد.
 
نسخه قابل چاپ